Rasfoire documente

Ordinul 729/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

publicat in M.Of. 745 din 30-iul-2021

Ordinul 1.398/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

publicat in M.Of. 745 din 30-iul-2021

Actul din 2021 Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2021

publicat in M.Of. 745 din 30-iul-2021

Actul din 2021 Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2021

publicat in M.Of. 745 din 30-iul-2021

Ordinul 904/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2021

publicat in M.Of. 745 din 30-iul-2021

Ordinul 106/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in M.Of. 745 din 30-iul-2021

Hotarirea 804/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

publicat in M.Of. 745 din 30-iul-2021

Hotarirea 801/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pe anul 2021

publicat in M.Of. 745 din 30-iul-2021

Hotarirea 799/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş''

publicat in M.Of. 745 din 30-iul-2021