Rasfoire documente

Ordinul 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul

publicat in M.Of. 744 din 29-iul-2021

Ordinul 4.484/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 4.204/2021 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 744 din 29-iul-2021

Ordinul 1.396/2021 privind aprobarea modelului de certificat medical eliberat de medicul specialist de medicina muncii pentru a dovedi îndeplinirea condiţiei de a fi apt din punct de vedere medical de către candidatul înscris la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 744 din 29-iul-2021

Ordinul 1.012/2021 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 744 din 29-iul-2021

Decizia 393/2021 privind unele măsuri cu privire la raportul de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu

publicat in M.Of. 744 din 29-iul-2021

Hotarirea 803/2021 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă

publicat in M.Of. 744 din 29-iul-2021

Hotarirea 802/2021 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

publicat in M.Of. 744 din 29-iul-2021

Decizia 243/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 744 din 29-iul-2021