Rasfoire documente

Decizia 44/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 21 şi art. 123 alin. (9) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 733 din 27-iul-2021

Decizia 39/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 733 din 27-iul-2021

Decizia 375/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006

publicat in M.Of. 733 din 27-iul-2021

Decizia 223/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi daune sănătăţii propriei persoane'' din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 733 din 27-iul-2021