Rasfoire documente

Ordinul 1.379/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

publicat in M.Of. 737 din 28-iul-2021

Decizia 49/2021 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept referitoare la aplicarea art. 37 şi a art. 93 alin. (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 737 din 28-iul-2021

Ordinul 3.214/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

publicat in M.Of. 737 din 28-iul-2021

Ordinul 1.015/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 60/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii

publicat in M.Of. 737 din 28-iul-2021

Ordinul 172/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Belcinu din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 737 din 28-iul-2021

Ordinul 171/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SRPA 14 Bordei Verde din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 737 din 28-iul-2021