Rasfoire documente

Hotarirea 51/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021

Norme Metodologice din 2021 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021

Ordinul 716/2021 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021

Ordinul 1.377/2021 pentru modificarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021

Ordinul 175/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021

Decizia 358/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021

Decretul 905/2021 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021

Decretul 904/2021 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021

Decretul 903/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021