Rasfoire documente

Ordinul 90/2021 privind completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2017

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Decizia 45/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea art. 50 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Ordinul 1.144/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, precum şi unele măsuri privind managementul speciilor de interes cinegetic

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Ordinul 331/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Ordinul 152/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Decretul 899/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Legea 225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Decretul 898/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului ''Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ''

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Legea 224/2021 pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului ''Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ''

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Decretul 897/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Legea 223/2021 pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Decretul 896/2021 privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021

Legea 222/2021 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 735 din 27-iul-2021