Rasfoire documente

Actul din 2021 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Re:Start România

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Norma 12/2021 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Ordinul 1.327/2021 privind aprobarea Listei spitalelor-pilot care vor colecta şi raporta date de cost în cadrul proiectului ''Îmbunătăţirea calităţii şi performanţei serviciilor spitaliceşti prin evaluarea costurilor şi standardizare (CaPeSSCoSt) '', cod SIPOCA/cod MySMIS2014: 724/129170

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Hotarirea 784/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii ''Telecomunicaţii C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Hotarirea 781/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Hotarirea 769/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Decretul 886/2021 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Decretul 882/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Legea 214/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Decretul 881/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Legea 213/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021