Rasfoire documente

Ordinul 963/2021 pentru modificarea reglementării tehnice ''Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri'', aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

publicat in M.Of. 729 din 26-iul-2021

Ordinul 176/2021 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 729 din 26-iul-2021

Ordinul 150/2021 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2021

publicat in M.Of. 729 din 26-iul-2021

Hotarirea 788/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Restaurarea Ansamblului fostei mănăstiri a Ursulinelor, azi Liceul Ady Endre cod LMI BH-II-a-B-01061''

publicat in M.Of. 729 din 26-iul-2021

Hotarirea 780/2021 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

publicat in M.Of. 729 din 26-iul-2021

Decizia 362/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 183 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 729 din 26-iul-2021

Decizia 361/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

publicat in M.Of. 729 din 26-iul-2021

Decizia 278/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 729 din 26-iul-2021