Rasfoire documente

Circulara 16/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 200 de ani de la naşterea lui Ion C. Brătianu

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Ordinul 161/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis ''Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală''

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Hotarirea 783/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea BĂIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Hotarirea 782/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională ''Plafar'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Hotarirea 766/2021 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret a Consiliului Europei

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Hotarirea 765/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de ape minerale naturale din perimetrele Valea Spumoasă, judeţul Prahova, şi Ciobotani, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Hotarirea 764/2021 privind aprobarea plăţii contribuţiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Decretul 890/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Legea 218/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Decretul 889/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Legea 217/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Decretul 888/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Legea 216/2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Decretul 887/2021 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021

Legea 215/2021 pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987

publicat in M.Of. 725 din 23-iul-2021