Rasfoire documente

Procedura din 2021 de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a puicuţelor crescute prin metode neecologice, pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni

publicat in M.Of. 724 din 23-iul-2021

Procedura din 2021 de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă, crescute prin metode neecologice

publicat in M.Of. 724 din 23-iul-2021

Ordinul 148/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 724 din 23-iul-2021

Hotarirea 749/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 535, 2472 şi 2594 şi a adreselor poştale ale imobilelor 535 şi 2472, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ''Regina Maria'', pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 535, 966, 1838, 2472 şi 2594, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 724 din 23-iul-2021