Rasfoire documente

Legea 198/2021 pentru modificarea şi completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Acord din 2020 între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 585/2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 2.039/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 20/15.675/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 3.602/C/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 700/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 497/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 3.817/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 70/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 665/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 1.300/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii ''Alerte MS''

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Ordinul 596/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Hotarirea 763/2021 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a terenului forestier în suprafaţă de 13,5337 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 3, aflat pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Decizia 263/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Decizia 259/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi daune sănătăţii propriei persoane'' din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Decretul 848/2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti la 5 septembrie 2020

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Legea 199/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti la 5 septembrie 2020

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Decretul 847/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Decretul 846/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Legea 197/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021