Rasfoire documente

Ordinul 25/2021 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

publicat in M.Of. 711 din 19-iul-2021

Hotarirea 754/2021 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa

publicat in M.Of. 711 din 19-iul-2021

Hotarirea 753/2021 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 711 din 19-iul-2021

Hotarirea 752/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

publicat in M.Of. 711 din 19-iul-2021

Hotarirea 742/2021 privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Alba din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Abrud, judeţul Alba

publicat in M.Of. 711 din 19-iul-2021

Decizia 217/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 711 din 19-iul-2021

Norma 13/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 711 din 19-iul-2021

Ordinul M.139/2021 privind abrogarea Ordinului general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 50/1986 pentru aprobarea ''Normelor pentru asigurarea muniţiilor, materialelor de marcarea focului şi de semnalizare necesare executării tragerilor de instrucţie şi de luptă şi aplicaţiilor (exerciţiilor) tactice''

publicat in M.Of. 711 din 19-iul-2021

Hotarirea 759/2021 privind numirea doamnei Costache Andra-Mihaela în funcţia de subprefect al judeţului Galaţi

publicat in M.Of. 711 din 19-iul-2021