Rasfoire documente

Ordinul 1.323/2021 pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (61) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021

Rectificare din 2021 în Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 382/2021 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021

Tablou din 2021 naţional al arhitecţilor

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021

Lista 14.373/2021 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021

Hotarirea 4/2021 pentru aprobarea modelului listei electorale permanente, modelului listei electorale suplimentare, modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară, modelului ştampilei biroului electoral de circumscripţie, modelului ştampilei de control a secţiei de votare, modelului ştampilei cu menţiunea ''VOTAT'' şi a modelului timbrului autocolant care vor fi utilizate la referendumurile locale

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021

Norma 14/2021 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021

Ordinul 325/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 505/2019

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021

Ordinul 323/2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 32/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021

Decizia 365/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021