Rasfoire documente

Decretul 853/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Legea 203/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Lista 14.715/2021 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Lista 14.555/2021 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Hotarirea 747/2021 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea unor unităţi subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a restituirii acestora persoanei îndreptăţite, schimbarea unităţii de administrare pentru unele părţi de imobile, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Hotarirea 746/2021 privind transmiterea dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu ''Dr. Nicolae Kretzulescu'', comasarea acestei părţi la imobilul cu nr. MF 35513 şi actualizarea datelor de identificare a imobilului cu nr. MF 40266

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Hotarirea 737/2021 privind actualizarea descrierii tehnice şi modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte/Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului, transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1009, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexelor nr. 4 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Decizia 7/2021 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25 iulie-1 august 2021

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Decretul 852/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2021 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Legea 202/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2021 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Decretul 851/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021

Legea 201/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 714 din 20-iul-2021