Rasfoire documente

Ordinul 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat ''Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor'' utilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

publicat in M.Of. 702 din 15-iul-2021

Ordinul 955/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

publicat in M.Of. 702 din 15-iul-2021

Hotarirea 761/2021 privind alocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, a unei sume necesare pentru finalizarea lucrărilor de refacere şi punere în siguranţă a infrastructurii afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţiile din luna iunie 2020 în judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 702 din 15-iul-2021

Hotarirea 760/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

publicat in M.Of. 702 din 15-iul-2021

Hotarirea 758/2021 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor de cazare, a standardelor de cost şi a listei spaţiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

publicat in M.Of. 702 din 15-iul-2021

Hotarirea 757/2021 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferente Programului operaţional sectorial ''Transport'' 2007-2013

publicat in M.Of. 702 din 15-iul-2021

Hotarirea 9/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012

publicat in M.Of. 702 din 15-iul-2021