Rasfoire documente

Lista 14.125/2021 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021

Decizia 830/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj D.H. BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021

Hotarirea 10/2021 privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021

Hotarirea 9/2021 pentru modificarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 2/2021

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021

Hotarirea 8/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2021

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021

Hotarirea 748/2021 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0260 Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021

Hotarirea 745/2021 pentru aprobarea parcului auto şi a consumului lunar de carburanţi al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021

Hotarirea 744/2021 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021

Hotarirea 724/2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Modernizarea Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime - SCOMAR''

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021

Decizia 359/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) teza finală şi alin. (3) lit. b) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021

Decizia 261/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62^8 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 701 din 15-iul-2021