Rasfoire documente

Lista 14.278/2021 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Procedura din 2021 efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfăşurare a evaluării şi de încadrare a cadrelor militare şi poliţiştilor din cadrul altor instituţii publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Ordinul 3.718/C/2021 pentru aprobarea Procedurii efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfăşurare a evaluării şi de încadrare a cadrelor militare şi poliţiştilor din cadrul altor instituţii publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Reglementari din 2021 SPECIFICE privind stabilirea, revizuirea şi utilizarea nivelurilor de referinţă în diagnostic pentru expunerile medicale la radiaţii ionizante (DRL)

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Ordinul 1.245/2021 pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind stabilirea, revizuirea şi utilizarea nivelurilor de referinţă în diagnostic pentru expunerile medicale la radiaţii ionizante

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Decizia 382/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Voloşciuc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Hotarirea 739/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Zagidullin Albert

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Hotarirea 738/2021 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Hotarirea 734/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Decizia 245/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Decizia 205/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021