Rasfoire documente

Ordinul 956/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.132/2013 privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

publicat in M.Of. 705 din 16-iul-2021

Hotarirea 750/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, actualizarea descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar a unui bun imobil, precum şi comasarea a două bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 705 din 16-iul-2021

Hotarirea 741/2021 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 705 din 16-iul-2021

Hotarirea 740/2021 privind modificarea valorilor de inventar, comasarea numerelor M.F. 37700, 102177 şi 102176 la poziţia cu nr. 102176 şi modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Sport Club Miercurea-Ciuc

publicat in M.Of. 705 din 16-iul-2021

Decizia 255/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 705 din 16-iul-2021

Decizia 208/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (1) lit. b), c) şi d), ale art. 103 alin. (2)-(6) şi ale art. 104 alin. (1)-(4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 705 din 16-iul-2021