Rasfoire documente

Legea 196/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 693 din 13-iul-2021

Ordinul 516/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 693 din 13-iul-2021

Ordinul 768/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 693 din 13-iul-2021

Ordinul 422/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 693 din 13-iul-2021

Decretul 837/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 693 din 13-iul-2021

Decretul 836/2021 privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 693 din 13-iul-2021

Decretul 826/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 693 din 13-iul-2021