Rasfoire documente

Hotarirea 727/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale ''Aeroporturi Bucureşti'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 692 din 13-iul-2021

Hotarirea 726/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 692 din 13-iul-2021

Hotarirea 725/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 692 din 13-iul-2021

Decizia 286/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) şi ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 692 din 13-iul-2021

Decizia 202/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 10 din 12 septembrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 692 din 13-iul-2021