Rasfoire documente

Lista 14.037/2021 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 696 din 14-iul-2021

Decizia 47/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 teza întâi din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 pct. 6 din acelaşi act normativ, art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

publicat in M.Of. 696 din 14-iul-2021

Ordinul 3.773/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Colibri'' din municipiul Constanţa

publicat in M.Of. 696 din 14-iul-2021

Ordinul 3.772/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Augustana ''Jules Verne'' din municipiul Braşov

publicat in M.Of. 696 din 14-iul-2021

Decizia 201/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 696 din 14-iul-2021