Rasfoire documente

Norma din 2021 privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Norma 16/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Norma 15/2021 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Norma 11/2021 pentru aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ şi de pasiv, de venituri şi de cheltuieli care nu pot fi evidenţiate direct asupra activităţii de asigurări generale sau a celei de asigurări de viaţă

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Ordinul 1.167/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Ordinul 1.096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Ordinul 133/2021 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Decizia 381/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Decizia 380/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela-Florina Buzatu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Decizia 379/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai-Bogdan Vâlcea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Decizia 378/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Decizia 377/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Decizia 220/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021