Rasfoire documente

Circulara 3/2021 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2021

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Decizia 30/2020 [R] referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Decizia 67/2021 privind eliberarea domnului Bogdan Pascu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Decizia 66/2021 privind eliberarea domnului Clement Negruţ din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Hotarirea 11/2021 pentru modificarea art. 9 lit. a) şi k) din Hotărârea Guvernului nr. 844/2018 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Decizia 907/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) lit. e), introduse prin articolul unic al Legii pentru modificarea art. 7 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Decizia 748/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2021