Rasfoire documente

Lista 13.963/2021 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 689 din 12-iul-2021

Decizia 20/2021 privind aprobarea Cerinţelor suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 2016/679

publicat in M.Of. 689 din 12-iul-2021

Hotarirea 732/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 689 din 12-iul-2021

Hotarirea 722/2021 pentru modificarea art. 18 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 689 din 12-iul-2021

Decizia 449/2021 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

publicat in M.Of. 689 din 12-iul-2021