Rasfoire documente

Ordinul 1.075/2021 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 ''Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal'' şi 209 ''Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal'', precum şi a modelului şi conţinutului formularului 253 ''Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal'', aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

publicat in M.Of. 673 din 08-iul-2021

Regulament din 2021 privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din sectorul energiei

publicat in M.Of. 673 din 08-iul-2021

Ordinul 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din sectorul energiei

publicat in M.Of. 673 din 08-iul-2021

Ordinul 596/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 1^1 alin. (1) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 673 din 08-iul-2021

Hotarirea 719/2021 privind aprobarea valorilor maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieli de trataţii şi reprezentare care pot fi suportate de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în cadrul activităţii de sprijinire a românilor de pretutindeni

publicat in M.Of. 673 din 08-iul-2021

Decizia 14/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 673 din 08-iul-2021