Rasfoire documente

Ordinul 773/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ''T.B.R.C.M.'' - S.A.

publicat in M.Of. 678 din 09-iul-2021

Ordinul 513/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ''T.B.R.C.M.'' - S.A.

publicat in M.Of. 678 din 09-iul-2021

Decizia 320/2021 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 678 din 09-iul-2021

Decizia 304/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) şi (18) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 678 din 09-iul-2021

Decizia 285/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în ansamblul său şi, în special, ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008

publicat in M.Of. 678 din 09-iul-2021

Decretul 817/2021 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 678 din 09-iul-2021

Legea 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 678 din 09-iul-2021