Rasfoire documente

Ordinul 4.204/2021 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 677 din 08-iul-2021

Ordinul 3.780/2021 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.839/2016 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei de Psihologie Pozitivă Aplicată - Filiala Cluj pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Playful Learning'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 677 din 08-iul-2021

Decizia 375/2021 privind continuarea exercitării raportului de serviciu al doamnei Georgeta Gavrilă, înalt funcţionar public, secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 677 din 08-iul-2021

Hotarirea 728/2021 privind acordarea unor ajutoare umanitare din Rezerva Ministerului Sănătăţii, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova şi pentru Georgia, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 677 din 08-iul-2021

Hotarirea 721/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţiile produse în judeţul Alba

publicat in M.Of. 677 din 08-iul-2021

Hotarirea 720/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 251/2015 privind aprobarea Programului naţional ''Sprijin la bacalaureat, acces la facultate''

publicat in M.Of. 677 din 08-iul-2021

Hotarirea 712/2021 pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 677 din 08-iul-2021

Decizia 242/2021 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 677 din 08-iul-2021