Rasfoire documente

Ordinul 638/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 663 din 05-iul-2021

Ordinul 3.849/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ''Sfântul Nicolae'' din municipiul Curtea de Argeş

publicat in M.Of. 663 din 05-iul-2021

Ordinul 3.829/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Step by Step'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 663 din 05-iul-2021

Ordinul 1.112/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 663 din 05-iul-2021

Decretul 808/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 663 din 05-iul-2021

Decretul 807/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 663 din 05-iul-2021