Rasfoire documente

Ordinul 1.113/2021 privind aprobarea Protocolului pentru suportul respirator non-invaziv al pacienţilor adulţi diagnosticaţi cu COVID-19 în afara secţiilor ATI

publicat in M.Of. 661 din 05-iul-2021

Metodologie din 2021 privind criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi

publicat in M.Of. 661 din 05-iul-2021

Ordinul 3.888/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi

publicat in M.Of. 661 din 05-iul-2021

Ordinul 1.111/2021 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2021, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

publicat in M.Of. 661 din 05-iul-2021

Hotarirea 702/2021 privind actualizarea valorii de inventar şi comasarea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări

publicat in M.Of. 661 din 05-iul-2021

Hotarirea 699/2021 privind modificarea datelor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul public al judeţului Vâlcea, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean

publicat in M.Of. 661 din 05-iul-2021

Decizia 246/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 661 din 05-iul-2021