Rasfoire documente

Decizia 172/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 105/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii pentru anumite echipamente prevăzute cu motoare cu o putere cuprinsă între 56 kW şi 130 kW, precum şi cu o putere mai mare de 300 kW, pentru a aborda impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 - COM (2021) 254 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 104/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind acţiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleaşi principii - COM(2021) 110 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 103/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 - COM(2021) 101 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 102/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei privind iniţiativa cetăţenească europeană ''Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe'' - C(2021) 171 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 101/2021 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul european în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre - COM(2021) 89 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 100/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - O cale comună către o redeschidere sigură şi durabilă - COM(2021) 129 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 99/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital - COM(2021) 118 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 98/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe reziliente la schimbările climatice - Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice - COM(2021) 82 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 97/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte scutirile aplicate importurilor şi anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public - COM(2021) 181 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 96/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă şi fermă - COM(2021) 66 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 95/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare şi industria spaţială - COM(2021) 70 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 94/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu privind consolidarea contribuţiei UE la multilateralismul bazat pe norme - JOIN(2021) 3 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 93/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Consolidarea cooperării în materie de returnare şi readmisie ca parte a unei politici echitabile, eficace şi cuprinzătoare a UE în domeniul migraţiei - COM(2021) 56 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 92/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale - COM(2021) 102 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 91/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii (reformare)- COM(2021) 85 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021

Hotarirea 90/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce priveşte controalele oficiale efectuate asupra animalelor şi produselor de origine animală exportate din ţări terţe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicţiei privind anumite utilizări ale antimicrobienilor - COM(2021) 108 final

publicat in M.Of. 660 din 05-iul-2021