Rasfoire documente

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2020

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021

Actul Aditional 1/2021 pentru actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021

Ordinul 852/2021 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2021

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021

Hotarirea 2/2021 privind aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2021

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021

Hotarirea 716/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reparaţii linia CF 400 Topliţa-Stânceni (de la km 183 + 945 la km 192 + 945), inclusiv liniile 2, III, 4 şi aparatele de cale nr. 1, 3, 9, 5/7, 2, 8, 14 şi 4/6 din Topliţa'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021

Hotarirea 690/2021 privind trecerea unei părţi din imobilul 1026 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituită din construcţii şi o amenajare la teren, situat în judeţul Ilfov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021

Hotarirea 689/2021 privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 816 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021

Hotarirea 688/2021 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Maramureş, Suceava, Iaşi şi în municipiul Timişoara

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021

Hotarirea 687/2021 privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021

Hotarirea 684/2021 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Mărgineni din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021