Rasfoire documente

Ordinul 845/2021 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decizia 200/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 797/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 796/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 795/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 794/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 793/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 792/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 791/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 790/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 789/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 788/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 787/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Decretul 786/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Hotarirea 88/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de consolidare a aplicării principiului egalităţii de remunerare pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă de aceeaşi valoare între bărbaţi şi femei prin transparenţă salarială şi mecanisme de asigurare a respectării legii - COM (2021) 93 final

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021

Ordinul 755/2021 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

publicat in M.Of. 653 din 01-iul-2021