Rasfoire documente

Decizia 300/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 652 din 01-iul-2021

Ordinul 187/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 652 din 01-iul-2021

Norma din 2021 privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA

publicat in M.Of. 652 din 01-iul-2021

Ordinul 1.019/2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA

publicat in M.Of. 652 din 01-iul-2021

Ordinul 710/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 652 din 01-iul-2021

Decizia 373/2021 privind numirea domnului Florin Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

publicat in M.Of. 652 din 01-iul-2021

Hotarirea 717/2021 privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' din reşedinţă oficială în locuinţă de protocol

publicat in M.Of. 652 din 01-iul-2021

Hotarirea 708/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 204/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 652 din 01-iul-2021

Hotarirea 698/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului ''Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului'' desfăşurat în perioada 2015-2021

publicat in M.Of. 652 din 01-iul-2021