Rasfoire documente

Ordinul 82/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021

Ordinul 803/2021 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SENERA LOGISTIC - S.R.L.

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021

Decizia 372/2021 privind numirea membrilor Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021

Decizia 218/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021

Hotarirea 89/2021 privind numirea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021

Decretul 763/2021 pentru promulgarea Legii privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte ''Gheorghe Cristea'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021

Legea 183/2021 privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte ''Gheorghe Cristea'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021

Decretul 762/2021 pentru promulgarea Legii privind alăptarea în spaţiile publice

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021

Legea 182/2021 privind alăptarea în spaţiile publice

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021

Decretul 761/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021

Legea 181/2021 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise

publicat in M.Of. 651 din 01-iul-2021