Rasfoire documente

Ordinul 640/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 1.119/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 517/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR'' - S.A.

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 730/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR'' - S.A.

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 434/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR'' - S.A.

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 890/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 372/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 61/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 554/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 1.120/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 1.114/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Ordinul 43/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Decretul 804/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Decretul 803/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Decretul 802/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Decretul 801/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Decretul 800/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Decretul 799/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021

Decretul 798/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 659 din 02-iul-2021