Rasfoire documente

Hotarirea 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România

publicat in M.Of. 658 din 02-iul-2021

Ordinul 3.820/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''Dr. Lind'' din localitatea Câmpeniţa

publicat in M.Of. 658 din 02-iul-2021

Ordinul 3.782/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Wendy Kids'' din municipiul Timişoara

publicat in M.Of. 658 din 02-iul-2021

Ordinul 136/2021 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 658 din 02-iul-2021

Ordinul M.130/2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012

publicat in M.Of. 658 din 02-iul-2021

Decizia 247/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 658 din 02-iul-2021

Decretul 783/2021 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 658 din 02-iul-2021

Legea 184/2021 privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 658 din 02-iul-2021