Rasfoire documente

Ordinul 432/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti

publicat in M.Of. 655 din 02-iul-2021

Hotarirea 714/2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei imobilului situat în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10-12, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în vederea amenajării unor spaţii pentru activităţi didactice şi administrative destinate Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ''Babeş-Bolyai'' din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 655 din 02-iul-2021

Hotarirea 711/2021 privind aprobarea modelului steagului municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 655 din 02-iul-2021

Hotarirea 707/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 655 din 02-iul-2021

Hotarirea 633/2021 privind aprobarea stemei comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 655 din 02-iul-2021

Hotarirea 630/2021 privind aprobarea stemei comunei Şărmăşag, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 655 din 02-iul-2021

Hotarirea 628/2021 privind aprobarea stemei comunei Ribiţa, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 655 din 02-iul-2021

Hotarirea 627/2021 privind aprobarea stemei comunei Tormac, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 655 din 02-iul-2021

Decizia 282/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi ale art. 38 alin. (3) lit. a) şi alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 655 din 02-iul-2021