Rasfoire documente

Ordinul 627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Ordinul 1.068/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare (pentru unităţile sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare) - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Criterii din 2021 privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 CONDIŢIILE acordării pachetului de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare (pentru unităţile sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare) - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Criterii din 2021 privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 CONDIŢIILE acordării pachetului de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITATEA DE PLATĂ a consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport sanitar neasistat

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITATEA DE PLATĂ a consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport sanitar neasistat

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITATEA de prescriere, procurare şi decontare a dispozitivelor medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare medicală şi medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale spitaliceşti - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 CONDIŢIILE acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de plată ale acestora

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, acupunctura, planificare familială şi îngrijiri paliative

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITATEA de prescriere, procurare şi decontare a dispozitivelor medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare medicală şi medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale spitaliceşti - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 CONDIŢIILE acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de plată ale acestora

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, acupunctura, planificare familială şi îngrijiri paliative

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 DISPOZIŢII aplicabile până la finalul lunii în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de internare - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 Modul de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 Modalităţile de plată în asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare, în sanatorii şi preventorii

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 CONDIŢIILE acordării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu şi modalităţile de plată ale acestora

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 CONDIŢIILE acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi modalităţile de plată ale acestora

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 DISPOZIŢII aplicabile până la finalul lunii în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 Modul de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de internare - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 Modalităţile de plată în asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare, în sanatorii şi preventorii

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 CONDIŢIILE acordării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu şi modalităţile de plată ale acestora

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 CONDIŢIILE acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi modalităţile de plată ale acestora

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Actul din 2021 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021