Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului de a transfera documentaţia tehnică achiziţionată prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Ordinul 86/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condiţiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Decizia 176/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) raportate la cele ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021