Rasfoire documente

Ordinul 81/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 80/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 78/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea SALGAZ - S.A.

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 77/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale ''ROMGAZ'' - S.A.

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 76/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PROGAZ P&D - S.A.

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 73/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 71/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 75/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 79/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 74/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 72/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Procedura din 2021 pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei de alegeri a convenţiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Hotarirea 4/2021 privind aprobarea Procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei de alegeri a convenţiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Procedura din 2021 de organizare la distanţă a Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Hotarirea 3/2021 privind aprobarea Procedurii de organizare la distanţă a Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Ordinul 787/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 343/2007 privind acordarea titlului de parc industrial membrilor asocierii constituite între Societatea Comercială ''Automecanica'' - S.A. şi Societatea Comercială ''Automecanica Parc Industrial'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Hotarirea 662/2021 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021