Rasfoire documente

Ordinul 1.033/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021

Ordinul 53/2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021

Ordinul 1.029/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.674/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021

Ordinul M.122/2021 pentru modificarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2014

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021

Hotarirea 660/2021 pentru desfiinţarea activităţii ''Revista Obiectiv'' de pe lângă Inspecţia Muncii şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021

Ordonanta urgenta 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021

Ordinul 962/2021 privind aprobarea Listei criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - ''Sănătate''

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021

Ordinul 379/2021 privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport ''Schi nautic şi Wakeboard''

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021

Hotarirea 663/2021 privind recunoaşterea Asociaţiei Orchestra Simfonică Bucureşti ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021

Hotarirea 661/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Skachkov Evgenii

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021