Rasfoire documente

Legea 179/2021 pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Hotarirea 85/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea adeverinţelor interoperabile de vaccinare, de testare şi de vindecare destinate resortisanţilor ţărilor terţe a căror şedere sau reşedinţă pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverinţa electronică verde) - COM (2021) 140 final

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Decretul 754/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Legea 180/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Ordinul 987/2021 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2021-14 mai 2022

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Hotarirea 683/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Amenajare intersecţie cu sens giratoriu la intersecţia DN 2 km 100 + 700 cu DN 2B km 0 + 000, ieşire din localitatea Spătaru din judeţul Buzău''

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Hotarirea 682/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3 + 250 la intersecţia DN 73 cu DJ 703 K pe raza localităţii Mărăcineni''

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Hotarirea 681/2021 privind aprobarea obiectivelor etapei a XXI-a 2021 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Hotarirea 668/2021 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Hotarirea 86/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea adeverinţelor interoperabile de vaccinare, de testare şi de vindecare în vederea facilitării liberei circulaţii în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverinţa electronică verde) - COM (2021) 130 final

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Decretul 753/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Decretul 752/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Legea 178/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Decretul 751/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021

Legea 177/2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013

publicat in M.Of. 638 din 29-iun-2021