Rasfoire documente

Ordinul 19/2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Ordinul 20/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Decizia 539/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 3, ale art. 4 şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 668/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cherescu Marian-Viorel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 666/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Hogea Gheorghe-Aurelian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 322/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Angheluţă Ioan Vlad, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 33.763/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lupulescu Sorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 33.697/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Matei Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 33.684/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mavlea Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 33.469/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Licsari Costinel Manuel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 33.408/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mărghidanu Daniel Cristinel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 33.367/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marcu Ovidiu-Virgil, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 33.363/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Măzărianu Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 31.676/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lupu Aristiţa, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 31.674/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bleoju Florinel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 31.469/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Matei Neculai-Victor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 30.801/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Alecsa Georgel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 30.366/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Matei Barbu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Raportul 29.449/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marinchescu Sebastian Valter, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021