Rasfoire documente

Decizia 735/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj CREDO INSURANCE BROKER - S.R.L. şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 628 din 25-iun-2021

Regulament din 2021 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 628 din 25-iun-2021

Ordinul 53/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 628 din 25-iun-2021

Hotarirea 678/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 628 din 25-iun-2021

Hotarirea 677/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 628 din 25-iun-2021

Ordonanta urgenta 56/2021 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 628 din 25-iun-2021

Ordonanta urgenta 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 628 din 25-iun-2021