Rasfoire documente

Ordinul 1.008/2021 pentru modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 991/2021

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Ordinul 940/2021 privind promovarea de soluţii alternative la închiderea depozitelor de deşeuri cuprinse în anexa nr. 5, tabelele 5.1-5.7, la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Metodologie din 2021 de organizare şi derulare a activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională a deţinuţilor, în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decizia 686/2021 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi derulare a activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională a deţinuţilor, în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Hotarirea 654/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decretul 715/2021 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Madrid, Regatul Spaniei

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decretul 714/2021 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decretul 713/2021 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Chişinău, Republica Moldova

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decretul 712/2021 pentru reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decretul 711/2021 pentru reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decretul 710/2021 pentru reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decretul 709/2021 pentru reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decretul 708/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decretul 707/2021 privind numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Decretul 706/2021 privind numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021