Rasfoire documente

Decizia 33/2021 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. 1 prin raportare la dispoziţiile art. 54 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Ordinul 956/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Decizia 368/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Hancia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Decizia 367/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Hancia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Decizia 366/2021 pentru eliberarea domnului Marian Murguleţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Decizia 365/2021 pentru elaborarea Programului naţional de suport pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19 - ''Din grijă pentru copii''

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Decizia 364/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Claudia Nechifor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Decizia 363/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Oana Oşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Hotarirea 58/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Hotarirea 57/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă şi fermă - COM (2021) 66

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Decretul 718/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021

Legea 167/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare

publicat in M.Of. 619 din 23-iun-2021