Rasfoire documente

Ordinul 45/2021 pentru modificarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Ordinul 960/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Ordinul 959/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Ordinul 958/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Ordinul 957/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Decizia 857/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (4) lit. c) şi ale art. 17 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, în ansamblu, precum şi ale art. I pct. 36 din această ordonanţă de urgenţă [cu referire la art. 22 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009] şi ale Legii nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Decretul 719/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Legea 168/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Decretul 717/2021 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Legea 166/2021 privind modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Decretul 716/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2020 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021

Legea 165/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2020 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 618 din 23-iun-2021