Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 615 din 22-iun-2021

Decizia 219/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 615 din 22-iun-2021

Decretul 705/2021 pentru promulgarea Legii privind acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 615 din 22-iun-2021

Conventie din 2019 GLOBALĂ pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior*)

publicat in M.Of. 615 din 22-iun-2021

Legea 164/2021 privind acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 615 din 22-iun-2021

Hotarirea 642/2021 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi declararea lui ca bun de interes public naţional

publicat in M.Of. 615 din 22-iun-2021