Rasfoire documente

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Ordinul 101/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia, pentru un mandat de cel mult două luni

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Hotarirea 21/619/2021 privind completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Decizia 224/2021 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Ordinul 656/2021 pentru completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Ordinul 643/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Decizia 362/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Corvin Nedelcu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Decizia 361/2021 privind numirea doamnei Kacso-Doboly Izabella-Maria în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Decizia 360/2021 pentru numirea domnului Marian Murguleţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Decizia 162/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Ordinul 489/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021