Rasfoire documente

Ordinul 3.094/2021 privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019

publicat in M.Of. 607 din 18-iun-2021

Ordinul 722/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat ''Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor'', cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

publicat in M.Of. 607 din 18-iun-2021

Hotarirea 655/2021 pentru modificarea şi completarea art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 607 din 18-iun-2021

Hotarirea 645/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

publicat in M.Of. 607 din 18-iun-2021

Hotarirea 644/2021 privind modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 838/2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de OECD - TALIS 2018

publicat in M.Of. 607 din 18-iun-2021

Memorandum de Intelegere din 2021 privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Regatul Haşemit al Iordaniei

publicat in M.Of. 607 din 18-iun-2021

Hotarirea 643/2021 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Regatul Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 4 aprilie 2021

publicat in M.Of. 607 din 18-iun-2021

Hotarirea 640/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila'', judeţele Brăila şi Tulcea

publicat in M.Of. 607 din 18-iun-2021

Hotarirea 639/2021 privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii ''Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)'', precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 708/2013

publicat in M.Of. 607 din 18-iun-2021